حل تمرینات صفحه۹۶ ریاضی دوم دبستان

آموزش ریاضی دوم دبستان

فصل ششم
جمع و تفریق اعداد سه رقمی
حل تمرینات صفحه۹۶

ریاضی دوم دبستان

کتاب ریاضی

پایه دوم ابتدایی

خانم زارع زاده
ناحیه دو یزد
مدرسه پسرانه حضرت علی اصغر(ع)

#آموزش تعطیل نیست.

shadwebion@
برای حمایت از ما ما را در شبکه های اجتماعی دیگر دنبال کنید

آموزش ریاضیّات نه تنها اهرمی مؤثر برای رشد تفکّر است،

بلکه وسیله ای برای تعالی انسان از طریق ساختارهای شناختی و معرفتی اوست که البته بدون تکیه بر معارف الهی و علوم توحیدی میسر نخواهد بود.

درس ریاضیّات باید برای دانش آموزان شادی بخش و لذّت آور باشد

به وسیله ی آن احساس خوبی از توانایی های خود و دیگران به ایشان دست دهد.

به دانش آموزان نشان دهد با همه ی تفاوت ها و اختلاف هایی که دارند، می توانند در کنار هم باشند و برای همدیگر احترام قائل شوند.

دانش آموزان هم مسئولیت بپذیرند و هم به دیگران، وقتی به کمک نیاز دارند، یاری رسانند و برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری کنند.

تفاوت های فردی دانش آموزان و پیشینه ی منحصر به فرد فکری و مهارت های ذهنی ایشان اجازه نمی دهد پیشرفت تحصیلی یکسانی داشته باشند.

در این فیلم های آموزشی سعی شده است تا تمام مباحث کتاب را منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی مورد بررسی قرار داده شود.

و همچنین به بررسی تمام سوالات و موضوعات ریاضی دوم پرداخته که دیگر نیازی به جستجو در سایت ها و فیلم های آموزشی دیگر نیست.

 

فصل ششم
جمع و تفریق اعداد سه رقمی
حل تمرینات صفحه۹۶

کتاب ریاضی

پایه دوم ابتدایی

خانم زارع زاده
ناحیه دو یزد
مدرسه پسرانه حضرت علی اصغر(ع)

#آموزش تعطیل نیست.

shadwebion@
برای حمایت از ما ما را در شبکه های اجتماعی دیگر دنبال کنید